Meeldetuletus jahimeestele

Ajujahi meelespea:

 • Pea meeles, et jahipidamine on kohustuste kõrval ka kvaliteetaja veetmine. Võta metsa kaasa hea tuju, et ka teistel oleks sinuga koos hea olla.
 • Kontrolli, kas kõik vajalikud dokumendid on kaasas ja kehtivad ning kas jahipidamisõiguse tasu on makstud.
 • Enne jahile minekut kontrolli kas relv ja optiline sihik on töökorras ning vajalike padrunite varu piisav.
 • Relv peab olema laadimata ja püssikotis nii jahile minnes kui ka jahilt tulles. Ühisjahil laskekohtade vahetamisel võib transpordivahendis laadimata relv olla kotist väljas.
 • Jahil on keelatud viibida joobeseisundis, olles tarvitanud alkoholi, narkootikume või psühhotroopseid aineid.
 • Esita jahijuhatajale kõik jahidokumendid tema esimesel nõudmisel ja kuula hoolega instrueerimist. Jahist osavõtja on kohustatud täitma jahijuhataja õiguspäraseid korraldusi.
 • Tee kindlaks milliseid jahikoeri ajujahil kasutatakse ja milliseid ulukeid kütitakse.
 • Kütid viib kütiliiniile ja ajajad ajuliinile jahijuhataja või tema poolt määratud isikud (kütiliini või ajajate vanem).
 • Keelatud on määrata kütiliiniks intensiivselt kasutatavaid riigimaanteid, kus ohutu jahipidamine ei ole tagatud.
 • Relva võid laadida pärast laskekohale jõudmist ja naaberküttide asukohtade kindlakstegemist.
 • Enne küttimist selgita täpselt välja kellega tegu. Ära tulista hääle või okste (heina, kõrkjate jm) liikumise suunas või halvasti nähtava kogu pihta (udus, vastu päikest) ega hoonete suunas.
 • Ära tulista naaberküti laskesektorisse ega naaberküti või kütiliini suunas. Samuti on keelatud tulistada ajuliini suunas, kui pole eelnevalt veendutud täielikus ohutuses.
 • Relva ei tohi suunata inimese pihta.
 • Kui oled ajaja siis tea, et ajus on keelatud viibida laetud relvaga, v.a juhul, kui koeraga ajus olles tulistatakse seisvat ulukit.
 • Ajajatel on keelatud ületada kütiliini enne vastavat märguannet.
 • Ära lahku jahijuhataja loata laskekohalt enne jahi lõppemist. Ka haavatud uluki jälitamiseks annab loa jahijuhataja.
 • Kui loom on haavatud, ära löö looma relvaga, soorita vajadusel halastuslask.
 • Enne laskekohalt ära tulekut lae relv tühjaks.
 • Kogunemiskohtades tuleb relva hoida laadimatult ja lahtimurtult. Relvad, mida konstruktsiooni tõttu ei saa lahti murda, peavad olema avatud lukuga.
 • Ära pane käest laetud relva. Enne takistuste (kraavid, purded, tarad) ületamist lae relv tühjaks.
 • Ühisjahil osalejad, v.a varitsusjahil kõrgistmelt, on kohustatud kandma looduses selgelt eristuvat punast või oranži pealiskuube või -vesti.

Kontakt

Ida-Virumaa Jahimeeste Selts MTÜ

Aadress: Jõhvi, Oru 1a

telefon: 33-56512

e-post: ida.virujs@gmail.com

avatud T-K-N 09:00 - 15:00

Panga rekvisiidid

Mtü Ida-Viru Jahimeeste Selts

EE092200001120022462

Asukoht kaardil

 

Back to Top